Günün Ayet ve Hadisi

 • Hazreti Fatıma (s.a): "Ey Ebu'l-Hasan! Senin karşılayamayacağın şeyi senden istemekten Allah'a haya ederim."

Soru: İnsanın Tövbe Etmesi İçin Dil İle Söylemesi Yeterli midir? Özel

0
0
0
s2smodern
 • Soru: İçeriği görmek için tıklayın.

 • Kısa Cevap:

  Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

  Değerli okurumuz:

  "Allah'ın kabulünü üzerine aldığı tövbe, sadece cahillikle günah işleyen ve sonra hemen tövbe eden kimseler içindir. İşte bunların tövbelerini Allah kabul eder. Şüphesiz, Allah hakkıyla bilendir ve hikmet sahibidir."      Nisa suresi-17
   

 • Ayrıntılı Cevap:

  İnsan, taşıdığı bazı özellikler ve ona verilen kuvvetleri yanlış yönde kullandığında ilahi itaatin dışına çıkar ve bir anlamda Allah'a isyan etmiş olur. İnsana verilen özellikler derken onda var edilen şehvet, gazap ve vehim gücünün, akıl kuvvetinin kontrolünden çıkmasıdır. Zira akıl kuvveti insanı doğruluğa ve hidayete götüren etkenlerin bir mizan ve ölçüsüdür.

  Bu durumun dışına çıkıldığı anda bilinen tabiriyle insan heva hevesine uymuş demektir. Bu da Allah'ın insanı yarattığı hedef ve gayeden uzaklaştığı anlamına gelir.

  Böyle durumlarda insan için iki yol mevcuttur. Ya bu durumda vicdan diye adlandırılan fıtratın ona verdiği rahatsızlığı görmezden gelir ve aynı hataları yapmaya devam eder. Veyahut bu rahatsızlığı dikkate alarak yaptığı hatadan (küçük veya büyük) geri dönmeye karar verir ve tövbe yoluna baş vurur.

  Bu merhalede yine Allah Teala insana bir çıkış kapısı bırakmış ve kendine yönelmesi için insana bir ümit yolu çizmiştir:

  "Ey kendileri aleyhine taşkınlık yapan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Kuşkusuz Allah bütün günahları bağışlar. Kuşkusuz o, çok bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir."     Zümer suresi-53

  "Niçin Allah'a dönüp tövbe etmez ve Ondan bağışlanma dilemezler?! Oysa Allah, çok bağışlayandır ve sürekli merhamet edendir."   Maide suresi-74

  Allah'a tövbe ile yönelmek isteyen kimse için ise yine nasıl tövbe edeceği ve hangi tövbenin kabul edileceği hakkında Kuranı Kerim, insana kılavuzluk eder:

  1- Öncelikle günahı itiraf etmek. (Ancak günahın itiraf edilmesi Allah'a karşı olmalıdır. Herhangi birine insanın işlediği günahı söylemesi caiz değildir.): "Günahlarını itiraf eden, iyi amelle diğer kötü ameli birbirine karıştırmış başka bir topluluk da var. Allah'ın bunların tövbelerini kabul etmesi umulur."    Tevbe suresi-102

  2- Dil ile yaptığı hatadan dolayı af dilemek: "Ve Rabbinizin mağfiretini isteyin, sonra ona tevbe edin ki sizi, belli bir süreye kadar güzel güzel yaşatsın."   Hud suresi-3

  3- Tekrar sağlam bir iman ve salih amelle bağışlanma dilemek: "Fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır."     Meryem suresi-60

  4- Hidayet yolunda sabit kadem olmak: "Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup da sonra hidayet yoluna erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım."     Taha suresi-82

  Bu zikrettiğimiz durumlar bize şu noktaları açıklıyor:

  İnsan, günahından tövbe edip Allah'a yöneldiğinde onun için en etkin araç kullandığı dildir. Zira hem günah ve hatalarını itiraf etmede hem de bağışlanma dilemede Allah ile münacaat için kullandığı vesile dildir.

  Dil ile ikrarın ardından hem düşünce hem de ameli anlamda da bazı adımların atılması gereklidir. Zira tövbe etmenin bir adımı da imandır ve iman doğru düşünce tarzı, bilgi ve ilim ile birlikte gelen inanç olmadan gerçekleşmez. 

  Ameli anlamda da insanın yaptığı hataları telafi etmesi, doğru yola gitme isteğini pratiğe dökmesi ve aslında kendini Allah'a ispat etmesi için hayır ve salih amellerle meşgul olarak bu yolda ilerlemesi gerekir.

  Bu bahsettiklerimizden de anlaşılacağı üzere tövbe için sadece dil ile ikrar etmek her ne kadar en etkin yol olsa da yeterli değildir. Bunun yanında doğru bir inanç şekli ve ameli anlamda da bazı adımlar atmalıdır.

  Allah daha iyi bilendir.

  Ehlibeytsoru.com

0
0
0
s2smodern

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile