Günün Ayet ve Hadisi

 • Hazreti Fatıma (s.a): "Ey Ebu'l-Hasan! Senin karşılayamayacağın şeyi senden istemekten Allah'a haya ederim."

0
0
0
s2smodern
 • Soru: İçeriği görmek için tıklayın.

 • Kısa Cevap:

  Kerbela'da yaşanan ve Hz. Hüseyin (a.s), ailesi, Beni Haşim kabilesi ve yarenlerinin şehadeti ile sonuçlanan elemli olaydan sonra, Hz. Hüseyin'in (a.s) ailesi ve diğer şehitlerin hanımları esir edilerek Şam'a götürüldü. Şam'da ise Yezit'in sarayının yanında yer alan bir harabede yaşamaya zorlandılar. 

  Şam'da yaşanan olaylar hakkında tarih bize detaylı bilgiler sunar. Esirlerin halkın önüne çıkarılarak tahkir edilmeye çalışılması, Hz. Zeynep'in (s.a) meşhur hutbesi, Hz. Hüseyin'in (a.s) kızı Sakine'nin orada vefat etmesi ve yine İmam Zeynel Abidin'in (a.s) sarayda Yezit'e karşı heybetli duruşu ve hutbesi, Şam'da geçen süreçte yaşanan hadiselerden birkaçıdır.

  Ancak, Ehlibeyt hanedanının Şam'da ne kadar kaldıkları sorusunun cevabında tarihçilerin ortak bir görüşü bulunmamaktadır.

 • Ayrıntılı Cevap:

  Bu konuda yapılan araştırmalarda farklı sürelerin belirtildiği ve hatta bazı tarih kaynaklarında kesin gün sayısının verilmediği gözlemlenir.

  Bazı tarihçiler Ehlibeyt hanedanının Şam'da sayılı birkaç gün kaldıklarını ve sonrasında tekrar Medine'ye gönderildiklerini yazarlar. Fakat diğer bir kısım tarihçiler ise İmam Hüseyin'in (a.s) ailesinin Şam'da kaldıkları süre için gün sayısı belirtmişlerdir.

  Bu arada şu bilgiyi paylaşmakta fayda var. Şam'da hem Ehlibeyt mensubu kadınların, yine esir olarak Kerbela'dan Şam'a getirilen diğer şehit ailelerinin ve sarayda yaşayan bazı kadınların üç gün boyunca Hz. Hüseyin'e (a.s) matem merasimleri düzenledikleri ve üç gün boyunca Şam'da ağıtların yakıldığı tarihi kaynaklarda mevcuttur.

  İmaduddin Taberi (meşhur tarihçi), Ehlibeyt'in Şam'da kaldıkları sürenin yedi gün olduğunu söyler. El-Melhuf adlı eserin sahibi Seyit İbn Tavus ise, bu sürenin bir ay olduğunu eserinde nakleder. Gazi Numan Mağribi ise bu sürenin kırk beş gün olduğunu söyler.

  Yukarıda nakledilen tarihlerin incelenmesi yapıldığında Gazi Numan Mağribi'nin nakli göz ardı edilir. Zira bu süre, kervanın Erbain günü Kerbela'da olması (ki güçlü ve sahih kaynaklardan nakledilir) ile çelişir. Seyit İbn Tavus'un naklettiği ve sürenin otuz gün olduğu belirtilen rivayet ise "Gile" yani "söylendi" kelimesi içerdiğinden hadisin ravisi tam olarak belli değildir ve bu nedenle bu rivayette sağlam değildir.

  Bu konuda en sağlam ve meşhur olan görüş 7 gün olduğudur. Tarihi kaynaklar incelendiğinde Yezit'in sarayında bulunan kadınların, Ehlibeyt'in düzenlediği matem merasimlerine katıldığı ve yakılan ağıtlarla yavaş yavaş Hz. Hüseyin'in (a.s) hakkaniyetine inanmaya ve Ehlibeyt kadınları ile birlikte hareket etmeye başladıkları görülür.

  Bu nedenle Yezit ve yanlıları, Ehlibeyt hanedanını Şam'da daha fazla bekletirlerse halkın bu insanları daha yakından tanıyacakları ve kendilerine karşı ayaklanma ihtimali doğacağını anladıklarından kervanı en kısa sürede Şam'dan göndermek istediler.

  Bu nedenle Ehlibeyt hanedanının Şam'da kaldıkları süre için en sahih görüş, orada 7 gün kaldıkları yönündedir.

  Kaynaklar:

  1- Şeyh Müfit, El-İrşad: c. 2, s. 122, İlamu'l-Vera: c. 1, s. 249

  2- Taberi- Tarihu'l-Umem vel-Muluk: c. 5, s. 462

  3- İmaduddin Taberi, Kamil Bahai: c. 2, s. 302, Meclisi, Biharu'l-Envar: c. 45, s. 196

  4- Seyit İbn Tavus, El-İkbal bil-Amali'l Hasene: c. 3, s. 101

  5- Şerhu'l-Ahbar fi Fezaili'l-Eimmeti'l-Athar: c. 3, s. 269

  ehlibeytsoru.com

0
0
0
s2smodern

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile