Günün Ayet ve Hadisi

 • Hazreti Fatıma (s.a): "Ey Ebu'l-Hasan! Senin karşılayamayacağın şeyi senden istemekten Allah'a haya ederim."

0
0
0
s2smodern
 • Soru: İçeriği görmek için tıklayın.

 • Kısa Cevap:

  Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

  Değerli okurumuz!

  Leyletü'l-Mebit, bisetin 13. yılında kameri aylardan olan Rebiul-Evvel ayının ilk gecesinde gerçekleşen ve Hz. Ali'nin (a.s), Peygamber'in (s.a.a) yerine yattığı geceye verilen addır.

 • Ayrıntılı Cevap:

  Allah Resulü'nün (s.a.a), risaletin tebliği ile görevlendirildiği günden itibaren Mekke'de müşriklerin yoğun baskı ve zulmü altına girmişti. Öyle ki, (yaklaşık üç yıl süren) bir dönem Şab'ı Ebu Talip'te (Ebu Talip bölgesi) muhasara altına alındı. 

  Devam eden yıllarda Hz. Ebu Talip'in ve mübarek zevcesi Hz. Hatice'nin de vefat etmesiyle, müşrikler Allah Resulü'ne (s.a.a) olan baskıyı daha da artırdılar. Bisetin on üçüncü yılı Rebi'ul-Evvel ayının ilk günü Ebu Süfyan'ın başını çektiği Mekke'nin ileri gelenleri bir toplantı yaparak bu hareketi temelden yok etmeye karar aldılar.

  Bu durum Kuranı Kerim'de şöyle beyan edilir: "Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke'den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır." Enfal suresi, 30

  "Sonuçta her kabileden bir adam seçildi ve topluca Peygamberin evine gidip gece vakti, Allah Resulünü (s.a.a) öldürmek konusunda anlaştılar. Olayda farklı kabilelerin olmasının da bir nedeni vardı. Zira her kabileden olan adamlar, Peygamber'e topluca saldıracaklar ve onu öldürdüklerinde Beni Haşim kabilesi, intikam ve kanın karşılığını isteyemeyecek duruma düşecekti.

  Ancak vahiy meleği Cebrail, durumu Peygamber'e bildirir. Allah Resulü (s.a.a), İmam Ali'yi (a.s) yanına çağırarak hadiseyi ona söyler ve o gece kendi yerinde yatmasını ister: "Bu gece benim yatağımda yatasın. Benim yeşil abamı da üzerine atasın ki benim orada uyuduğumu düşünsünler ve beni takip edemesinler."

  Ardından Peygamber, Sevr mağarasına doğru hareket eder. Allah Teala'tan, müşrikleri saptırmasını ve onu bulamamasını ister." Furug'i Velayet, Ayetullah Cafer Subhani, s. 45-57

  Ehli Sünnet ve Şii kaynaklarında bu hadise nakledilir. Hz. Ali'nin (a.s), o gece bu görevi yerine getirdiği ve Allah Teala'nın meleklere Hz. Ali'yi övdüğü belirtilir. Peygamber (s.a.a), Medine yolundayken kendisine şu ayet nazil olur: "İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah, kullarına çok şefkatlidir." Bakara suresi, 207

  Bkz: "Ehyau'l-Ulum: Gazali, c. 3, s. 178, Tezkiretu'l-Havas: İbn El-Cevzi, s. 35, Şevahidu't-Tenzil: El-Hakim Hasekani, c. 1, s. 123, El-Gadir: Allame Emini, c. 2, s. 47-49"

  Bu hadisenin İslam dini için esasi ve temel bir öneme sahiptir. Zira, ilahi dinin yeryüzünde varlığına dayanamayan düşman böyle bir dini ortadan kaldırmak için, o dinin önderini ortadan kaldırmayı planlamıştır. Bunun karşısında ise Allah Resulü'nün kurtarılması, düşmanın planının bozguna uğraması ve dinin bir zeval görmemesi için seçilen kimse de önemlidir. Zira, Peygamber (s.a.a) bunun için Hz. Ali'yi (a.s) seçmiş ve böylesine kutlu ve değerli bir görevi ona layık görmüştür.

  ehlibeytsoru.com

0
0
0
s2smodern

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile