Günün Ayet ve Hadisi

 • Hazreti Fatıma (s.a): "Ey Ebu'l-Hasan! Senin karşılayamayacağın şeyi senden istemekten Allah'a haya ederim."

0
0
0
s2smodern
 • Soru: İçeriği görmek için tıklayın.

 • Kısa Cevap:

  Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla

  Allah Resulü (s.a.a): "Ey Fatıma! Kıyamet günü tüm gözler ağlayacaktır. Ancak Hüseyin'in (a.s) musibetine ağlayan göz müstesna. O göz o gün güleç olacak ve Cennet nimeti ile müjdelenecektir."

  İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: "Her kim Aşura günü, onun için musibet, hüzün ve göz yaşı günü olursa Allah Teala kıyamet gününü onun için kurtuluş ve saadet günü kılar."

 • Ayrıntılı Cevap:

  Yukarıda zikrettiğimiz hadisler ışığında zahiri manada ilk olarak şu anlaşılır: İmam Hüseyin'in (a.s) için onun musibetine ağlayan gözler kıyamet günü mutlu ve mesrur olacak ve yas tutan insanlar o gün kurtuluşa ve saadete ereceklerdir.

  Bu hadisler hem metin açısından hem de nakil açısından gayet açık ve nettir. Yani hadislerin doğruluğu açısından bir sorun yoktur.

  Ancak bu ve benzer hadisleri biraz dikkatle incelediğimizde ve Kuran ayetleri ile mutabık kıldığımızda durumun biraz daha içerikli ve şartlar taşıdığını görürüz.

  Örneğin Maide suresi 27. ayette Allah Teala şöyle buyuruyor: "Allah, ancak takvalı olanların çabasını kabul eder."

  Bizim temel öğretilerimizde bir Müslüman, yaptığı bir amelin karşılığını ancak Allah katında kabul görürse alır. Zira yapılan her amelin bir mizan ve ölçüsü vardır. Bu da Kuranı Kerim'in tabiriyle takvadır.

  Masumlardan nakledilen hadisler ve içerdiği manaları haktır ve vaadedilen herşey elbette yerine getirilecektir:

  İmam Rıza (a.s): "Biz öyle bir hanedanız ki verdiğimiz vaatleri kendimize bir borç sayarız."

  Ayrıca Allah Teala, şöyle buyurmaktadır:

  "Şüphesiz Allah, sözünden dönmez." Ali-İmran suresi 9

  Öyleyse işin vaat eden tarafında yani işin failiyet yönünde bir sorun yoktur. Çünkü ismet sahibi bir insanın ve Allah'ın verdiği vaat haktır ve mutlaka yerine gelecektir.

  Burada düşünülmesi gereken husus işin kabiliyet tarafındadır yani biz insanlarda...

  İmam Hüseyin (a.s) matemine katılan Müslümanlar ve yaşanan Kerbela faciasını hissi duygularla yaşayan yas sahipleri, bu merasimlerde hüzne boğulup göz yaşı akıtırlar. Hiç şüphesiz yaşanan bu hüzün ve akıtılan göz yaşları bizim İmam Hüseyin'e (a.s) olan marifetimiz ve amel noktasında takvamız ile doğru orantılıdır. 

  Eğer bu merasimlerde göz yaşları dökülür ancak kulluk ve itaat noktasında bize bir katkı sağlamaz ve basiret edinemez isek ne yazık ki istenen o ideal noktaya ulaşmamız mümkün olmayacaktır.

  Yine bu meclislere katılarak ve diğer zamanlarda İmam Hüseyin'i (a.s) elden geldiği ölçüde anlamaya çalışarak, günlük hayatımızı ilahi çizgiye taşımaya gayret gösterirsek işte o zaman bu gözyaşları hakiki bir anlam kazanır ve insanın kurtuluş ve saadetini temin eder.

  ehlibeytsoru.com

0
0
0
s2smodern

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile