Günün Ayet ve Hadisi

 • Hazreti Fatıma (s.a): "Ey Ebu'l-Hasan! Senin karşılayamayacağın şeyi senden istemekten Allah'a haya ederim."

0
0
0
s2smodern
 • Soru: İçeriği görmek için tıklayın.

 • Kısa Cevap:

  Erbain, Arapça'da "kırk" demektir ve İslam literatüründe Kuranı Kerim'de ve hadislerde geçen özel rakamlardan biridir.

  Ancak son yıllarda bu kelime, İmam Hüseyin (a.s) ile özdeşleşmiş ve özellikle Müslümanların İmam Hüseyin'i (a.s) daha yakından tanımaları, Kerbela hadisesinin zihinlerde canlandırılması ve inananların, zulme maruz kalan bir masumun etrafında nasıl toplandığını gösteren bir nişane haline gelmiştir.

 • Ayrıntılı Cevap:

  Erbain ziyareti ve bu gün için yapılan yürüyüşün tarihine kısa bir bakışta, Kerbela katliamından sonra Hz. Hüseyin'i (a.s) ziyaret eden ilk insanın yine Erbain günü Cabir b. Abdullah Ensari'nin olduğu bilgisine ulaşırız.

  Cabir b. Abdullah, yanında kölesiyle birlikte Hz. Hüseyin'in (a.s) şehit edilmesinin kırkıncı günü Kerbela'ya ulaşır. Fırat nehrinde gusül alır, yanında getirdiği temiz elbiseleri giyer ve güzel koku sürerek İmam'ın mübarek bedeninin defnedildiği kabre doğru ilerler. Kabrin yanı başına vardığında İmam'ı ziyaret eder ve münacaatta bulunur.

  Rivayete göre o sırada yine Şam'dan dönmekte olan kafile de, Kerbela'ya ulaşmıştır. İmam Hüseyin'in (a.s) geride bıraktığı ailesi ve özellikle İmam Zeynel Abidin (a.s) ve Hz. Zeynep (s.a), o gün Kerbela'ya gelen ve İmam'ı ziyaret eden ikinci guruptur. 1

  Bu ziyaretin ardından İmamlar (a.s), o gün İmam Hüseyin'i (as) ziyaret etmenin sünnet olduğunu ve yine o güne has olarak okunan Erbain Ziyareti'ni okumanın faziletli olduğunu bildirmişlerdir. 2 Hatta bu konuda Hz. İmam Rıza (a.s) ve İmam Hasan Askeri'den (a.s) nakledilen hadislerde Erbain ziyaretinin müminin nişanelerinden biri olduğu beyan edilmiştir. 3

  İlerleyen dönemlerde ise Şii tarihinin büyük alimlerinden Şeyh Ensari 4 döneminde de Kerbela'ya yürüyerek gidildiği ve kırkıncı gün Kerbela'da ziyaret edildiği nakledilmiştir.

  Ancak bu yıllardan sonra belli bir dönem Erbain yürüyüşü unutulmuş ve yıllar boyu bu ziyaret gerçekleştirilmemiştir. Hicri 1319 yılında zamanının büyük müçtehitlerinden sayılan Şeyh Mirza Hüseyin Nuri, Necef'ten Kerbela'ya bir yürüyüş başlatmış ve hem öğrencileri hem de etrafta bulunan sakinlerden bir kesim, bu yürüyüşte o büyük zata eşlik etmişlerdir.

  O dönemden sonra özellikle Irak içinde Erbain yürüyüşü yavaş yavaş duyulmaya başlanmış ve ilerleyen yıllarda farklı ülkelerde yaşayan Şii-Sünni, birçok Müslüman bu ziyareti yerine getirmek için önce Necef'e ve ardından oradan yürüyüşe başlayarak Kerbela'ya gitmişlerdir.

  1-Misbahu'l-Müctehit: s. 787

  2- Tehzibu'l-Ahkam: c. 6, s. 113, İkbalu'l-Amal: c. 3, s. 101

  3- Biharu'l-Envar: Allame Meclisi, c. 98, s. 348

  4- Vefatı: 1281 h.k.

0
0
0
s2smodern

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile